Перелік документів для зарахування дитини до 1 класу.

1. Заява одного з батьків дитини, подана особисто ( з пред’явленням документу, що посвідчує особу заявника) за зразком згідно з додатком 1 до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

2. Копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал документа).

3. Копія документа, що підтверджує проживання дитини на теріторії обслуговування (під час подання копії пред’являється оригінал документа).

4. Медична довідка No 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 р. No 682, зареєстрованим в Миністерстві юстиції України 10 вересня 2010 р. за No 794/18089.

5. Висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновку психолого-медико-педагогічної консультації (у разі наявності).

Кiлькiсть переглядiв: 634