Давайте познайомимося!!

Тепер учитель має бути творцем, він має так розуміти свої обов 'язки, щоб не затримувати природного розвитку дитини,а підносити його.
(Софія Русова)

Тема, над якою працює школа:

„Інноваційний підхід до організації освітнього процесу шляхом використання сучасних інформаційних технологій, орієнтованих на розвиток творчої особистості учня".

Харківську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів № 93 Харківської міської ради Харківської області було засновано в 1937року, у 2013 році назву навчального закладу змінено - Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 93 Харківської міської ради Харківської області імені В.В. Бондаренка. Школа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України „Про освіту", „Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад", власного Статуту та на підставі Ліцензії ЛЗ № 21002233, виданої 20.01.98р.

Мова навчання - українська

Вивчаються дві іноземні мови - англійська, німецька.
Всі класи працюють в одну зміну.

Основні завдання школи:

  • виявлення задатків (здібностей) дитини та їх розвиток;
  • формування та задоволення інтелектуальних інтересів і потреб учня;
  • забезпечення умов для інтелектуального,естетичного, соціального, морального,фізичного розвитку та саморозвитку учня;
  • становлення та розвиток цілісного-наукового світогляду (наукової системи знань) дитини;
  • збереження та зміцнення морального і фізичного здоров 'я школяра;
  • реалізація особистісно орієнтованого підходу у системі „ вчитель-учень "(диференціація та індивідуалізація навчаннята виховання);
  • виховання активної свідомої соціально адаптованої особистості, здатної приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;
  • формування та розвиток системиключових (надпредметних) компетентностей учнів;
  • виховання морального, культурного,етичного ставлення до навколишнього світу,усвідомлення демократичних цінностей суспільства.

Статут закладу

Кiлькiсть переглядiв: 4877