Звіт про проведення правового виховання протягом 2018/2019 навчального року

Проблема превентивності завжди була і є пріоритетною в системі психолого-педагогічних, медичних, правових, соціологічних досліджень у різних країнах світу. Педколектив КЗ "ХСШ № 93" працює над створенням відповідних умов для розвитку фізично і психічно здорової особистості, запобігання пияцтву, наркоманії, насильству, іншим асоціальним явищам, що негативно впливають на здоров’я людей.

Превентивне виховання – це цілісна система підготовчих, профілактичних дій педагогів із метою запобігання формуванню негативних звичок, рис характеру та проявам асоціальної поведінки підлітків, а також організація належного догляду за їх діяльністю.

1. Профілактика правопорушень серед підлітків

Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації. Суть девіантної поведінки полягає в тому, що людина не дотримується вимог соціальної норми, вибирає відмінний від вимог норми варіант поведінки в тій чи іншій ситуації, що веде до порушення міри взаємодії особистості та суспільства, групи та суспільства, особистості та групи. В основі відхилень у поведінці переважно лежить конфлікт інтересів, цінностей, розбіжність потреб, деформація засобів їх задоволення, помилки виховання, життєві невдачі та прорахунки.

Зміст профілактики девіантної поведінки дітей та молоді:
- правова освіта, розповсюдження інформації щодо правових можливостей подолання проблем (лекції, кіно-, відео лекторії, освітні програми, матеріали в ЗМІ);
- надання консультативної допомоги у розв’язанні проблем (консультації юриста, психолога, лікаря, педагога);
- надання кризової соціальної допомоги (кризові стаціонари, служби «Телефон довіри»);
- соціально-педагогічна допомога сім’ям з проблемними дітьми;
- соціальний захист і реабілітація дітей з девіантних сімей;
- сприяння зайнятості населення, особливо – представників соціально вразливих груп та груп ризику;
- створення умов для змістовного проведення дозвілля (творчі гуртки та студії, спортивні секції, дозвільні заклади, конкурси, вуличні ігрові майданчики);
- соціально-психологічні тренінги ;
- навчання на рівних (підготовка волонтерів з числа підлітків та молоді, які поширюватимуть профілактичну інформацію в середовищі однолітків). Цей метод дає можливість подолати упереджене ставлення молодої аудиторії до профілактичної інформації.
Висновки багатьох відомих педагогів та психологів, результати сучасних досліджень свідчать про те, що джерелами проступків та правопорушень неповнолітніх є відхилення в поведінці, ігровій, учбовій та інших видах діяльності, які часто спостерігаються ще в дошкільному віці. Тому важливим напрямом роботи є орієнтація учнів на здоровий спосіб життя психологічний супровід процесу адаптації учнів до1 класу та переходу учнів з початкової до середньої школи, а також виявлення учнів «групи ризику» на всіх вікових етапах.
2. Опис організації правової освіти та виховання в школі
Правова освіта – це система, розрахована на всіх учнів, а тому передбачені заходи з правового виховання здійснюються відповідно до річного плану школи.
Завдання правової освіти та правового виховання в школі:
- сприяти становленню активної позиції учнів щодо реалізації прав і свобод людини;
- надати основні правові знання, сформувати мотивацію та вміння, необхідні для відповідальної часті молоді в громадському житті;
- створити умови для набуття учнями досвіду громадської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії.
Правове виховання в школі здійснюється на основі Конституції України, Закону України «Про освіту», Програми правової освіти населення України, Сімейного кодексу України, Конвенції про права дитини , Конвенції старшокласників України від 26.11.2006р., Декларації прав дитини, Загальної Декларації прав людини. Молодшим школярам надаються початкові знання про норми поведінки під час вивчення курсу «Я і Україна», «Основи здоров’я», на годинах спілкування.
Найефективнішими вважаються такі методи:
· метод формування свідомості (роз’яснення, бесіда, диспут);
· метод формування суспільної поведінки (громадська думка, доручення, створення виховуючи ситуацій);
· метод стимулювання діяльності та поведінки (змагання, заохочення, покарання).
Трудове виховання стоїть чи не на найпершому місці в системі, тому на це звертається особлива увага. Учні із задоволенням чергують, слідкуючи за порядком і чистотою не тільки класної кімнати, а й у їдальні, доглядають за квітами, контролюють дозвілля однокласників на перерві. В кінці дня звітують про роботу, отримують оцінку.
Для виховання свідомого громадянина держави організовуються екскурсії по рідному місту, до краєзнавчого музею.
Основою роботи є виховання в дітей любові до Батьківщини, відновлення втраченого взаємозв’язку між молодшим і старшим поколінням.
Спілкування пошуковців із людьми старшого покоління, які ділилися своїми спогадами, трагічними сторінками життя в роки Великої Вітчизняної війни, тяжкими втратами та гірким досвідом, дає змогу сучасним дітям переоцінити власні життєві цінності.
Така робота залучає дітей до суспільної діяльності, відвертає увагу від асоціальної, сприяє розвитку творчих здібностей та впевненості у власних можливостях.
Позакласна виховна робота є інструментом вирішення багатьох проблем. Тому адміністрація школи намагається створити сімейний мікроклімат в колективі, спостерігають за вихованістю, культурою і стилем спілкування, особистими якостями кожного, виявляють схильних до шкідливих звичок та проводять профілактичну роботу з цими учнями.
Метою правового виховання в школі є формування в кожного учня системи знань з питань основ держави і права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв’язок права з навколишньою дійсністю; інтересу до її законодавчих та виконавчих органів; прищеплення навичок право свідомої поведінки; формування потреб та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб.

Організація учнівського самоврядування в школі

Одним із напрямків громадянського виховання у школі є організація роботи учнівського самоврядування, яке є формою демократичного життя учнівського колективу і реалізується через вибори і делегування повноважень.

Цілі учнівського самоврядування в школі:

- формування соціальної активності учнів, їх свідомого ставлення до життя, що базується на демократичних і громадянських цінностях;

- формування власної громадської позиції кожного учня;

- вплив учнів на навчально-виховний процес.

Організація роботи з батьками в школі

Вплив сім’ї на дитину унікальний, а багато в чому незамінний, тому з батьками здійснюються такі заходи:

- бесіди;

- анкетування;

- обстеження матеріально-побутових умов;

- батьківські збори;

- загальношкільні конференції;

- участь у благодійних акціях (концертах, святах);

- педагогічні читання (на батьківських зборах, конференціях);

- день відкритих дверей;

- тренінги;

- спільні свята з учнями;

- участь у проведенні уроку чи серії уроків;

- керування гуртками;

- проведення екскурсій;

- спортивні змагання;

- виготовлення виробів із природних матеріалів.

Орієнтовані плани бесід такі:

- мотивація навчання, інтереси дитини, життєві плани;

- дозвілля;

- виявлення причин відставання дитини в навчанні;

- виявлення обдарованості та розвитку здібностей дитини;

- спільне піклування про здоров’я дітей;

- попередження та подолання конфліктів з однокласниками, батьками;

- розвиток пізнавального ставлення до світу.

Проведення анкет для учнів „Ти і твої батьки” і для батьків „Чи можете ви” дало змогу зрозуміти про міцність стосунків у сім’ї і чи бачить дитина друзями своїх батьків.

Орієнтовані питання такі:

Для учнів

1. Який склад твоєї сім’ї?

2. Чим займаєшся на дозвіллі?

3. Як проводиш вільний час з батьками?

4. Які стосунки у тебе з батьками?

5. Чи розповідаєш їм про власні успіхи, проблеми та невдачі?

6. Чи розуміють тебе батьки?

7. Як ставляться вони до твоїх друзів?

8. Чи допомагаєш ти своїм батькам?

9. Чи будеш ти виховувати своїх дітей так само, як виховують тебе батьки?

Для батьків

Чи можете ви:

  1. у будь-яку хвилину облишити всі свої справи заради спілкування з дитиною?
  2. Попросити поради незважаючи на її вік?
  3. Зізнатися дитині у власній помилці?
  4. Вибачитися перед дититною, якщо були не праві?
  5. Розповісти дитині повчальний випадок з дитинства, який охарактеризує вас не з кращого боку?
  6. Утримуватися від прізвищ і висловів, які можуть образити дитину?
Кiлькiсть переглядiв: 284