Повторення вивченого ( 25.05-29.05)

1. Повторити головне в темі " Адаптація"

2. Повторити головне в темі " Екологія"

3. Повторити алгоритм вирішення задач з екології

Матеріали до теми: Поняття про біологічну небезпеку (18.05-22.05)

1. Теоретичний матеріал

2. Домашнє завдання. Прочитати параграфи 51 , усно дати відповіді на запитання №3,4 ст.195

Матеріали до теми: Сучасна біотехнологія та її основні напрямки ( 04.05-08.04)

1. Теоретичний матеріал

2. Відео

3. Домашнє завдання. Прочитати параграф 50

4. Проєкт

Матеріали до теми: Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції ( 27.04-30.04)

1. Теоретичний матеріал

2. Відео

3. Домашнє завдання. Прочитати параграфи 48-49

4.Тест

Матеріали до теми: Явище гетерозису. Вчення І.В. Вавилова (13.04-17.04)

1. Теоретичний матеріал

2. Відео1 Відео 2

3. Домашнє завдання. Прочитати параграфи 46-47

4. Тест

Матеріали до теми: Завдання та досягнення сучасної селекції. Сучасні методи селекції ( 06.04-10.04)

1. Теоретичний матеріал

2. Відео

3. Домашнє завдання. Прочитайте параграфи 44-45

4. Тест

Зверніть увагу!! Коло - одна правильна відповідь, квадрат- декілька.

Матеріали до теми: Концепція сталого розвитку тв її значення ( 30.03-03.04)

1. Теоретичний матеріал до теми

2. Відео

3. Домашнє завдання. Прочитати параграфи 42-43

4. Завдання для самостійного розв'язання

Матеріали до теми: Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери ( 16.03-20.03)

1. Теоретичний матеріал до теми

2. Завдання для самостійного розв'язання

3. Відеоматеріали. Червона книга України

Кiлькiсть переглядiв: 289