Countable and Uncountable nouns

опрацювати правило ст.150 підручника

Злічувальні та незлічувальні іменники. Теорія: Всі іменники поділяються на злічувальні (які можна рахувати) та незлічувальні (які не можна рахувати). Незлічувальні іменники відносяться до ідей (краса, час,доброта, щастя) або матеріалів (повітря, кава, вода). Деякі іменники можуть бути злічувальними або незлічувальними в залежності від значення (a hair-волосина, a coffee- чашка кави). З прикладами ознайомитися SB p150 gr.13

Завдання SB p62 ex1,2,3

WB p44-45 ex1,2,3

Wordpower wym-1584558344246

cardboard · cotton · glass · leather · metal · plastic · rubber · wood картон бавовна скло шкіра метал пластик гума деревина

Вивчити слова. Скласти з новими словами речення про предмети, які вас оточують (7 речень)

5-А відправити на Вайбер Чирві Т.Д.

5-Б надсилати на електронну пошту:

t.d.chirva@gmail.com - Тетяна Дмитрівна

yacya79@gmail.com - Яна Володимирівна

5-A natkorotkova55@gmail.com-Наталія Миколаївна

Виконати до 21.03

30/03-03/04 ВІТАЄМО ЗНОВ!

SPEAKING SB P64 ex 2 скласти діалог (використовуючи лексику ex 1) SB p65 ПРАВИЛО прочитати, виконати вправи 1,2,3

WB p 47-48 ex 1,2,3,4 Відео-урок 5 А ПН 11:00 СР -- 5 Б 10:00, СР --

Виконані завдання надсилати на пошту вчителям.

06.04-10.04

SB p 66 ex 1 прочитати

ex. 2-3 Language Lab

WB p.48 ex.1-2

SB p.67 ex 1-2 відповісти на запитання по малюнку, заповнити Planner ex 4 зробити опис малюнка в зошит. Скрін надіслати вчителям.

ВИКОНАТИ ТЕСТ (ЗА ПОСИЛАННЯМ)

wym-1586083833794

ВІДЕО-УРОК В ZOOM 06.04 ТА 08.04 5-Б 10:00; 5-А -11:00

ПОСИЛАННЯ У ВАЙБЕР ГРУПАХ

13.04-17.04

SB. P.68-69 - виписати нові слова, ex. 2,3 +wordpower! Ex. 4 з 69 написати в зошиті переказ від /Бейонс (дівчата), \Джей Зі (хлопці)

WB p.49-50 ex 1-4

SB p.70 Past continuous.

Теоретичний матеріал: дивись вкладення

ПРАКТИЧЕ ЗАВДАННЯ: Скласти 5 речень, поставити їх у питальну та заперечну форми. (Фото зошита вислати на пошту вчителям)

Відео-урок на платформі ZOOM ПН. 13.04 10:00-5Б 11:00-5-А

21.04-24.04

SB p.71 опрацювати лексичні одиниці впр.1, виконати впр.2 Впр 3 письмово в зошит+скрин

WB p 52 ex 1,2 Wordpower+ ex 1,2 прослухати текст виконати вправи.

Відео-урок на платформі ZOOM СР 5-Б - 10:00, 5-А - 11:00

27.04-30.04

5А,Б

SB p.72 скласти історію по вправі 2. SB p. 73 - короткі відповіді. (правило на стр. 151-опрацювати) Виконати ex. 1,2 (у пыдручнику) ex.3 (в зошит - фото надіслати)

WB p.53-54 ex. 1-4

ВІДЕО-УРОК ПН, СР 5Б-10:00 5А- 11:00

04/05-08/05

1. Написати власну історію за зразком SB p.75

2. Виконати тест за посиланням wym-1588587085408

Тест виконати в зошиті (фото надіслати на пошту вчителів)

3. Контроль говоріння

Дати відповіді на запитання:

1. Fill in the gaps with the following words: am, is are, was were, have got has got

1) My friend_____12 years old. 2) I__________a cat and a parot. 3) Where _______your classmates now? 4) Tony ____dark curly hair. 5) Her mother _____a teacher. 6) I______a member of a dance club. 7) When_____the last time you went to the cinema? 8) Where______you last week?

2. Answer the questions

1) How old are? 2) Where do you live? 3) Is you family big? 4) Have you got a pet? What kind? 5) Who is your best friend? Describe him/her. 6) What is he/she good at? 7) What did you do yesterday? 8) What were you doing on Sunday?

Відео-урок ПН 5 Б - 10:00 5 А - 11:00

04.05-08.05

5-А

SB p.75 ex. 1 відповисти на запитання

SB p 75 ex 2 заповнити таблицю

WB p 55ex 1.2.3

Написати свою історію

12.05-15.05

5-А

Читання SB p 136 ( прочитати текст,скласти 10 питань до тексту)

Написати про свої плани на літо

5-Б, 5-А (2 група)

SB P. 76-77 REVISION (ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО)

ВІДЕО-УРОК 5-Б 10:00 , 5 -А (2 група)- 11:00

18/05-22/05

1. Контроль читання wym-1589742947643

Інструкції: Зайти за посиланням, виконати вправи. Виконавши вправи натисніть FINISH, потім CHeck my answers. Зробити фото та надіслати на пошту вчителям. (Одна спроба)

2. Контроль говоріння. Скласти розповідь про робочий день друга. (Письмово, фото надіслати)

3. Контроль аудіювання wym-1589744087549

Дивитися інструкції вище.

Відео урок 5Б ПН 10:00, 5А СР - 10:00

Кiлькiсть переглядiв: 492