Нормативно-правове забезпечення

Закон України № 5073-VI від 05.07.2012 "Про благодійну діяльність та благодійні організації" Закачати...
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08 № 1222 "Про затвердження порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і подерств від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" Закачати...
Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 "Про затвердження примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу" Закачати...
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.11 № 1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків" Закачати...
Наказ Міністерства фінансів Украіни від 25.09.2015 № 840 "Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору"Закачати...
Наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 "Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) в державному секторі 121 "основні засоби" та 123 ""Запаси"Закачати...
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611 "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування" та "Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ"Закачати...
Положення про батьківський комітет Закачати...
Положення про отримання та використання благодійної допомоги на розвиток та укріплення матеріальної бази Закачати...
Положення про раду закладу Закачати...
Пам'ятка для батьків, які планують здійснити блігодійний внесок до навчального закладуЗакачати...
Кiлькiсть переглядiв: 534